^Back To Top

Bicherstiffchen - Ouvertures

D’Bicherstiffchen 

4, op der Baach zu Greiweldengen
Gsm 621 505214 

All 1. Mëttwoch am Mount kënn Dir
Bicher gratis ausléinen oder géint är eegen austauschen.

Ouverture Bicherstiffchen "an Zammer"
vun 18.00 bis 20.00 Auer

 Datummen fir 2020 

 

4. November

2. Dezember

 

Personne de contact:
Fernand Kieffer
621 505214

Copyright © 2013. greiweldengerleit.lu  Rights Reserved.